Maa- ja metsätalousministeriö julkaisi 26.3.2020 tiedotteen valtiontakauksista maatilojen maksuvalmiuslainoille. Takauksen kohteena olevan lainan enimmäismäärä voi olla 62 500 euroa. Valtiontakaus koskisi enintään 80 prosenttia takauksen kohteena olevan lainan määrästä, eli enintään 50 000 euroa. Laina-aika on enintään viisi vuotta. Takaus voitaisiin myöntää lainalle, jonka luotonantaja myöntää tilapäisissä maksuvalmiusvaikeuksissa olevalle maatalousyritykselle. Valtiontakauksella halutaan turvata ruuantuotantoa ja maatalouden toimintaa myös poikkeusoloissa. Tilapäisistä vaikeuksista huolimatta yrityksellä tulee kuitenkin olla edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan.

MMM:n tiedote 26.3.2020.

Ruokavirasto julkaisi 27.3.2020 tiedotteen näistä valtiontakauksista. Maa- ja metsätalousministeriö lisää valtiontakauksien myöntövaltuutta maatilojen maksuvalmiuslainoille. Tällä pyritään varautumaan koronaviruksesta aiheutuviin maatilojen talousvaikeuksiin. Maatilatalouden kehittämisrahaston (Makera) kautta myönnetään maatiloille alkutuotantoon ja maatilayritysten juoksevien kuluihin valtiontakauksia enintään 15 miljoonan euron edestä.

Valtiontakauksen haku alkaa maanantaina 30.3.2020. Valtiontakausta haetaan lomakkeella 493 ELY-keskuksesta viimeistään 30.4.2020. Päätöksenteko alkaa ELY-keskuksissa toukokuun aikana.

Valtiontakausten hausta Lisätietoa ruokavirasto.fissä.

Ruokaviraston tiedote 27.3.2020: https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/uutiset/mmm-maatilojen-ahdinkoa-varaudutaan-helpottamaan-lainojen-valtiontakauksella/