Viljelijätukien vuoden 2020 hakuopas on julkaistu ruokavirasto.fi-sivustolla. Opas koostuu tuenhakijan perusoppaasta ja yksityiskohtaiset tukiehdot sisältävästä tukioppaasta. Hakuoppaan liitteissä on lisäksi hyödyllistä tietoa esimerkiksi hallinnan siirroista, tukitasoista ja kasvilajeista. Tuenhakijan perusoppaasta ja päätukihaun tuet 2020 -oppaasta on sekä nettiopas- että pdf-versiot. Viljelijätukien hakuoppaan liitteistä on vain pdf-versiot.

Viljelijätukien hakuopas julkaistaan vuosittain. Merkittävimmät muutokset edelliseen vuoteen nähden on koottu oppaan lukujen alkuun. Oppaassa on lisäksi kaksi uutta lukua. Luvuissa kerrotaan viljelijätukien väärinkäytöksien seuraamuksista sekä poikkeuksellisten sääolosuhteiden vaikutuksista tukien hakuun ja tukiehtojen edellyttämiin viljelytoimenpiteisiin.

Viljelijöiden päätukihaku alkaa verkkoasiointipalvelu Vipussa huhtikuun lopulla ja päättyy 15.6.2020.

Ruokaviraston tiedote hakuoppaista: https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/uutiset/viljelijatukien-hakuopas-on-julkaistu/

Ruokaviraston tiedote tukioikeuksien varantohausta: https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/uutiset/tukioikeuksien-varantohaku-on-alkanut/

Vuoden 2020 hakuoppaat: Viljelijätukien hakuopas (ruokavirasto.fi)

Ruokaviraston hakuopassivut: https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelijat/hakuoppaat/

 

Tukihakukoulutusten videotallenteet ja esitystiedostot: https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/ajankohtaista/tapahtumat-ja-koulutukset/tukihakukoulutus/