Laukaalainen Niemelän lammastila on hyväksytty uudeksi kainuunharmaksen jalostuslampolaksi ja vöyriläinen Ollqvistin lammastila – Ollqvist fårfarm uudeksi valkoisen texelin jalostuslampolaksi. Valkoisen  ja mustan suomenlampaan jalostuslampolana olleen Frugårdin kartanon luopuessa jalostuslampolastatuksesta, on jalostuslampoloita vuonna 2021 yhteensä 19.

Jalostuslampolalta vaaditaan selkeää pitkäjänteistä visiota jalostustyölle sekä sitä tukevaa riittävää eläinmateriaalia ja tulosten seurantaa. Tilan on kuuluttava tuotosseurantaan ja punnittava sekä jalostusarvosteltava kaikki jalostuskatraaseen kuuluvien uuhien ja pässien jälkeläiset. Myös teurastulokset sekä aikuisten eläinten painot on tallennettava. Jalostuseläinten tulee olla sekä rakenteeltaan että jalostusarvoiltaan pääsääntöisesti rotunsa keskiarvoa parempia. Myös tilan kaikkien eläintenpitoa kuvaavien tunnuslukujen tulee olla vähintään valtakunnan keskitasoa. Jalostuslampolat ovat sitoutuneet vastuulliseen eläinkauppaan ja ne myyvät jalostuskäyttöön vain arvosteltuja, terveitä ja laadukkaita puhdasrotuisia eläimiä. Kaikki jalostuslampolat kuuluvat maedi-visna –terveysvalvonnan 1 terveysluokkaan.

Lämpimät onnittelut!

Jalostuslampolat 2021 >