Vastaa tutkimuskyselyyn kaavakkeella tai puhelimitse! 
Leila Waren-Backströn tekee ammattikorkeakoulu Noviaan mastertyönä, yhteistyössä Karjataidon tilan kanssa, tutkimusta perinnebiotooppien ja erityistukialueiden laidunnuksen järjestämisestä. Mikäli teillä on erityistukialueita laidunnuksessa, olisi hienoa jos ehditte vastata oheisiin kysymyksiin ja lähettää vastaukset kaavakkeessa annettuun sähköpostiin. Osallistua voi myös puhelimitse!
Yhteistyöterveisin,
Kaisa Hilska, Karjataidon tila
050-550 1470