Ruokavirasto tiedottaa 29.1.2019

pdf suomeksi >

pdf på svenska >

LAMMAS-, VUOHI- JA SIKAREKISTERISSÄ LAAJAMITTAISIA HÄIRIÖITÄ

Ruokavirasto on julkaissut uuden viranomaisten Eläintenpitäjärekisterin viikolla 4. Käyttöönoton yhteydessä on havaittu lammas-, vuohi- ja sikarekisteriin vaikuttavia merkittäviä ongelmia, jotka estävät joiltain käyttäjiltä tapahtumien tallennuksen.

Asiakaspalvelumme pystyy vastaanottamaan ilmoitukset, joten ongelmatilanteessa ota yhteys asiakaspalveluumme, lammas ja vuohi: 09 85 666 002, sika 09 85 666 003. Lisätietoa verkkosivuillamme: Ruokavirasto > Viljelijät > Eläintenpito > Eläinten merkintä ja rekisteröinti > Eläinrekisterisovellukset

Sikarekisteri
Merkintätunnus tulee muuttumaan Maa- ja metsätalousministeriön asetusmuutoksen myötä pitopaikkakohtaiseksi. Niille sikojen pitäjille, joilla on useampi pitopaikka, on luotu uusia merkintätunnuksia, jotka ovat entisen nelinumeroisen tunnuksen sijaan viisinumeroisia. Tämä on aiheuttanut teknisiä ongelmia teurastamoiden tekemissä ilmoituksissa.

Ne sikojen pitäjät, joilla on merkintätunnuksessa nolla/nollia (0) tunnuksen alussa, eivät ole pystyneet tallentamaan ilmoituksia viikolla 4.

Lammas- ja vuohirekisteri
Vanhassa Eläintenpitäjärekisterissä on ollut eräiden eläintenpitäjien osalla puutteellisia tietoja, mikä on aiheuttanut tietojen siirron yhteydessä pitopaikkatunnuksen passivoitumisen, joten tapahtumien ilmoitus ei ole mahdollista.

Eläintenpito
Lammas-, vuohi- ja sikarekisterissä ei ole mahdollista tehdä ilmoituksia, jos eläintenpitäjä ei ole rekisteröitynyt kyseisen eläinlajin pitäjäksi. Tällaisessa tapauksessa tulee ottaa yhteys omaan maaseutuelinkeinoviranomaiseen ongelman korjaamiseksi.

Häiriön kesto
Ongelmien selvitystyöt ovat meneillään, mutta tarkkaa päivämäärää, jolloin ongelmat ovat kaikilta osin ohi, ei pysty tässä vaiheessa valitettavasti sanomaan.

Toiminta häiriöiden aikana
Mikäli ilmoitusten tekemisessä ilmenee ongelmia, suosittelemme, että ongelmasta ilmoitetaan sähköpostitse osoitteeseen elainrekisterit@ruokavirasto.fi. Tee eläinten tapahtumailmoitukset näissä tilanteissa joko lomakkeella sähköpostitse tai tekemällä ilmoitus soittamalla asiakaspalveluun, jolloin voidaan välttyä mahdollisilta ilmoitusviiveiltä.

Asiakaspalvelun yhteystiedot:
Lammas-vuohirekisteri
lammasvuohi@mtech.fi
puh. 09 85 666 002