Teuraskaritsoiden ja teuraskilien vuoden toinen viitepäivä on 1.6.2023

Eläinpalkkioissa on käytössä viitepäivä, jolloin hallinto tarkistaa eläimen sukupuolen sekä tulo- ja poistoilmoitukset eläinrekisteristä. Viitepäivä lukitsee sen, mitä eläinpalkkioita voit saada eläimestä tukivuonna.

Miksi teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiossa on kaksi viitepäivää?

Suomessa teuraskaritsa ja teuraskili ovat nopeakiertoisia eläinlajeja, jotka teurastetaan alle vuoden ikäisinä. Jos teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiossa olisi vain yksi viitepäivä kerran vuodessa, osa karitsoista ja kileistä olisi jo yli-ikäisiä siinä vaiheessa, kun viitepäivä osuisi niiden kohdalle. Tämän takia teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiossa on kaksi viitepäivää.

Vuonna 2023 teuraskaritsoiden ja teuraskilien ensimmäinen viitepäivä oli 10.1. Vuoden toinen viitepäivä on 1.6.2023. Viitepäivä 1.6. koskee eläimiä, jotka ovat syntyneet 11.1.2023–1.6.2023.

Viitepäivään liittyy seuraavia ehtoja:

Eläimen on oltava eläinrekisterissä elossa ja hakijan hallinnassa viitepäivänä.

Eläimen tietojen pitää olla eläinrekisterissä oikein viitepäivästä lähtien tuen määräytymisjakson loppuun asti. Myöhässä tehdyt ja virheelliset rekisteri-ilmoitukset aiheuttavat eläinpalkkioihin hylkäyksiä ja seuraamuksia.

Tukivuoden aikana eläimestä voi saada vain sitä palkkiota, jota eläimen viitepäivän haltija on hakenut.

Tarkista siis kaikkien eläinten tiedot eläinrekisterissä ennen viitepäivää. Eläimestä ei voi saada eläinpalkkiota vuonna 2023, jos eläin ei ole viitepäivänä eläinrekisterissä ja edellä mainitut ehdot eivät täyty.

Verkossa tehty rekisteri-ilmoitus on nopeimmin perillä

Ruokavirasto suosittelee, että rekisteri-ilmoitukset tehtäisiin lammas- ja vuohirekisteriin asiointisovellusta käyttäen.

Lammas- ja vuohirekisterin asiointisovelluksen kautta voit helposti tarkistaa ilmoitettujen karitsoiden/kilien määrää välilehdeltä ”Karitsat”.

Jos teet rekisteri-ilmoituksen sähköpostitse tai paperilla, tietojen pitää olla tallennettuna rekisteriin ennen viitepäivää.

Ruokaviraston sivulle >